Politica de confidențialitate

Federația Asociațiilor Apicole din România ROMAPIS înțelege importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal și protejează confidențialitatea și securitatea acestora. Această pagină vă informează cu privire la politica noastră legată de colectarea, folosirea și divulgarea datelor personale atunci când navigati pe pagina noastra web  și cu privire la drepturile pe care dvs. le aveți.  Prin utilizarea website-ului nostrum, vă exprimați acordul în ceea ce privește colectarea și utilizarea informațiilor în conformitate cu prezenta politică.

Această Politică promovată de Federația Asociațiilor Apicole din România ROMAPIS, are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului, dispozitive de tip smartphone, tabletă, PC.  

 Conform cerințelor impuse de Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) si a legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electroniceFederația Asociațiilor Apicole din România ROMAPIS  administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați, în contextul vizitării site-ului.
 
Colectarea și utilizarea datelor 

Colectăm și prelucrăm câteva tipuri  de date în scopul  desfasurarii activitatii noastre, pentru a vă furniza diferite informații de specialitate și pentru a colecta informații de la dvs.  în scopul gestionării și organizării cursurilor apicole oferite de asociațiile membre ROMAPIS. Colectăm aceste date atunci când interacționați cu noi prin orice mijloc: informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-ul nostru web sau prin corespondența prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate. Nu colectăm şi nu prelucrăm date cu caracter personal sensibile (informații despre origine rasială sau etnică, opinii politice, confesiunea religioasă sau convingeri filozofice, sănătate, viață sau orientare sexuală)
Nu colectăm cu bună știință date cu caracter personal de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani.Dacă sunteți un părinte sau un tutore și aveți cunoștință că minorii aflați în îngrijirea dvs. ne-au furnizat datele lor cu caracter personal,  vă rugăm să ne contactați. În cazul în care descoperim că ne-au fost furnizate date cu caracter personal de la minori fără a obține consimțământul părinților, vom face tot ceea ce este necesar pentru a elimina aceste informații de pe serverele noastre.

Tipuri de date colectate

Date cu caracter personal

Când folosiți formularele de înregistrare de pe site-ul nostru web, vă  solicităm să ne furnizați anumite date prin care să puteți fi identificat individual, date care vor fi folosite numai în scopul propus de respectivul formular:
- Nume și prenume
-Localitate
-Judet
- Data nașterii
- Număr de telefon/fax
 - Adresa de e-mail
- alte informații colectate la înregistrare

Prin furnizarea acestor date, sunteți de acord cu procesarea lor. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail office.romapis@gmail.com. Totuşi, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări făcute înainte de retragere.

Date necesare :

Datele de mai sus sunt necesare pentru comunicări newsletter și informative și pentru asigurarea comunicării cu cursanții

Aceste date nu sunt afișate pe site cu excepția numelui și a localității, acest fapt reprezentând și o confirmare a înscrierii la cursuri.

Utilizarea Datelor

Informațiile pot fi folosite de noi doar în scopuri asociate activităţii desfășurate, executării unui contract sau  legate de anumite servicii, soluționării cererilor și întrebărilor ori trimiterii newsletter-ului nostru.
Totodată, datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa, pot fi prelucrate în scopul unei posibile executări a drepturilor noastre, pe baza interesului nostru legitim, fiind necesară exercitarea drepturilor în cazul unor eventuale litigii.
Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus şi nu vor fi făcute publice.
Ne obligăm să nu transmitem terţilor bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele personale ale clienţilor şi utilizatorilor.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dvs. personale:
- dreptul de acces la datele cu caracter personal care vă privesc;
– dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
– dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de exemplu, atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai sus);
– dreptul la restricționarea prelucrărilor;
– dreptul de a vă opune prelucrării și de a solicita ștergerea datelor;
– dreptul de a fi notificat în caz de încălcări a securității datelor;
– dreptul de a vă retrage consimțământul;
– dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Orice cerere/notificare se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la office.romapis@gmail.com  sau prin poşță.

Link-uri către alte site-uri

Website-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri care nu sunt operate de noi. Dacă intrați pe link-ul unei terțe părți, ve ți fi direcționați către site-ul respectiv aparținând terței părți în cauză. Vă sfătuim să examinați Politica de confidențialitate a fiecărui site pe care îl vizitați. Nu avem niciun control și nu ne asumăm responsabilitatea în ceea ce privește conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile serviciilor sau site-urilor ce aparțin oricărei terțe părți.
 
Modificări ale politicii de confidențialitate

Este posibil să actualizăm Politica de confidențialitate la anumite intervale de timp. Vă vom notifica despre orice modificare fie prin postarea noii variante pe pagina noastră. Vă sfătuim să revedeți periodic prezenta Politică de confidențialitate pentru a vă asigura în ceea ce privește eventualele modificări. Modificările prezentei Politici de confidențialitate intră în vigoare atunci când sunt postate pe această pagină.