Susţinerea campaniei implică identificarea prin date personale, în condiţii de siguranţă
Click pe imagine

Alege alta tema

Comentarii

Nume Constantin Dobrescu
Data 2013-11-28
Comentariu BS National not used in Romania, Thom. Dadant only.
Nume Thom
Data 2013-11-28
Comentariu BS National Bee Hive made in wood in Romania ? x 10
Nume Popelca Maria
Data 2013-08-12
Comentariu Cum se completeaza o fisa a unui stup pentru masura 141? Multumesc!
Nume Istratie Dumitru
Data 2013-06-14
Comentariu ATENTIE! Albinele lucreaza de dimineata pana seara. Apicultori asteapta vremuri mai bune. ieri a venit pe mapamondul ROMANESC O NOUA lege a CAMERELOR AGRICOLE. iata copilul care se vrea a se naste si pentru stupari> Legea 283/22011, legea 122/2012 si OUG 58/12.06.2013. In termen de 10 zile se nominlizeaza Comitetul de initiativa. NU UITATI sa va desemnati reprezentantii cate unul din fiecare asociatie si unul la FERMIERI peste 35 ani si altul la fermieri pana in 35 ani. SPOR LA ORGANIZARE A transmis Presedintele ASOCIATIEI STUPARUL BANATEAN
Nume Istratie Dumitru
Data 2013-06-14
Comentariu Asociatia Stuparul Banatean Notă de fundamentare Privind necesitatea modificări şi completarii Ord. 119/2011 şi a Ord. 246/2012 Creşterea albinelor în România este justificaţă ca importanţă economică, mediul înconjurător şi bunăstarea omului, iar înregistrarea lor la Asociaţie, Reg. Agricol, Med. Veterinar este mai mult decăt necesară. Alctualmente înregistrările şi alocările de numere de identificare este greoaie, necesită multă muncă şi costuri din partea apicultorilor si a asociaţiilor. Cu toţi suntem conştienţi că trebuie să existe ordine în transabilitatea albinelor. Înregistrarea stupilor printr – o evidenţă computerizată cu microcipuri era mai mult decât necesară fată de plăcuţe, etc. Sperăm ca pe viitor factorii de decizie implicati, instituţiile de stat cu atribuţiuni adecvate şi federaţia sa – şi spună punctul de vedere. O analiza de costuri pe stupina este si ea necesara si pusa in discutie pentru a fi adoptata. Am inteles ca Spania are aceste forme de supraveghere a albinelor. Previziunile pentru creşterea albinelor în viitorul apropiat este supus imprevizibilui, iar o ecuaţie de rezolvare este greu de anticipat datorită poluării mediului, bolilor şi dăunătorilor albinelor greu de controlat şi combatut făra a afecta şi viaţa albinei sau a produselor stupului. Albinele sunt insecte, deci nevertebrate, care trăiesc în mod social sub denumirea de: familie de albine, roi, sau nucleu. Probabilitatea ca acestea să existe sau nu este foarte mare pe globul pamantesc datorită unui cumul de factori defavorizanţi, temperatură, floră meliferă, poluare cu pesticide şi boli. Albinele repr. o specie aparte care pot fi crescute şi exploatate de către o categorie bine definită de crescători, ce nu poate fi făcută de orcine şi oriunde. Ea este cea care face alegerea arealului si a umanului, nedând greş de mii de ani. Albinele nu sunt şi nici nu pot fi clasificate albine domestice precum porcul, oaia, vaca sau pasărea. Astăzi albinele, ca să trăiască sunt dependente de factorul uman, dacă acesta nu intervine ele dispar. Albinele nu pot fi hrănite ca orice animal, fără să nu existe pericolul mortalităţilor premature. Ele sunt pierderi, contabilizate şi niciodată recuperate. Pierderile (depopulările) ca număr dintr – o colonie are repercursiuni negative greu de monitorizat şi evidenţiat. Este o aberaţie să ceri – Contract de prestări de servicii pentru incinerarea albinelor, în cazul autorizării stupinelor (Ord. 16 ANSVSA (!). Albinele sunt supuse morţi şi dispariţiei datorită iernări necorespunzătoare, ierni lungi şi geroase. Albinele se înmulţesc prin roire pe o perioadă bine definită (vara) şi nu prin montă ca în cazul animalelor domestice. În cazul roirii familia de albine de bază poate să dispară sau să nu mai aibă valoare economică, fenomen ce nu se întâmplă în cazul animalelor. Albinele ca insecte sociale trăiesc şi produc numai în prezenţa REGINEI, orice accident în viaţa acestei fiinţe are repercursiuni negative în colonie, iar cazurile nu sunt deloc singulare. Albinele pentru a exista trebuie să aibă un adăpost indispensabil STUPUL. De aceea cănd facem vorbire de stup se înţelege colonia sau familia de albine şi adăpostul, stupul cu rame şi faguri. Un cip introdus în stup ar rezolva problema evidenţei stricte, a gasirii si dovedirii raufacatorului si un ajutor incontestabil pentru apicultor si repr. Asociatiei. A. Justificarea obligativităţii înregistrarii familiilor de albine. Albina prin atac şi înţepare reprezintă un pericol pentru om şii animale dacă nu se impun măsuri de cunoaşterea existenţei de familii de albine în mediul rural sau urban. De aici se impun a se lua măsuri de informare, atenţionare şi consultare a cetăţenilor. Albina şi trântori sunt un vector de boli greu de identificat care, atunci când găsesc condiţii optime, pot declanşa epizotii cu consecinţe grave de pierderi de familii de albine. Există pericol de furt de stupi, iar neindetificarea tuturor familiilor de albine crează greutăţi în depistarea răufăcătorilor. Există posibilitatea ca în necunoştiinţă de cauză să fie efectuate tratamente, iar familiile de albine să fie afectate. În acest caz nu se pot lua măsuri de recuperare a pagubelor. Albina pentru a exista este dependentă de tratamente permanente. Se pot face aprecieri juste cu privire la valorificarea bazelor melifere ţinându – se cont de efectivele din stupinele staţionare şi cele care fac pastoral. Cu privire la CENTRALIZATORUL membrilor se justifică prezentarea de către apicultor numai a adeverinţei de la primărie, fişa de sănătate a albinelor în locul autorizaţiei sau înregistrrilor de la DSVSA. B. Justificarea cu privire la inserarea Forma asociativă cu personalitate juridică judeţeană legal constituită. Studierea Legi nr. 283/2010, legea nr. 22/2012 si a OUG/nr. 58/2013 este exemplificativa. ,,Forma asociativă legal constituită” este exaustivă, generalizată şi lasă loc de interpetări şi diseminări nejustificate la nivel naţional şi european. Nu există identitate locală aşa cum este prevăzută prin actele normative pentru instituţiile de stat sau din domeniul privat. Sistemul asociativ pe specie trebuie sa existe printr – o asociere liberă, la nivel de asociaţii judeţene, şi naţionale – Federaţii. Acestea sunt de tip privat fără scop lucrativ sau cu scop lucrativ de tipul cooperativelor. Prin inregistrare tuturor familiilor de albine se menţine cu acurateţe gestionarea numerică a albinelor la nivel de ţară fără a se face prezumţii relative la nivel instituţional – OARZ, ANARZ, MADR, DAJ, Federaţie, Apimondia. C. Justificarea menţinerii numerelor alcate în cazul morţii familiilor de albine. Apicultorul pe perioada activa procedează conform tehnologiei de creştere şi exploatare a familiilor de albine la reconstituirea acestora. Înregistrarea în Reg. Agricol nu se poate face permanet atunci când au loc evenimetele, fiind un formular tipizat. Considerăm ca înregistrarea şi raportarea la OARZ de 2 ori pe an în luna Aprilie şi luna Octombrie este acceptabilă de către apicultori şi asociaţii. Într – o stupină apicultorul lucrează cu tehnici de creştere cum ar fi: familii de albine ajutătoare temporare, nuclee pt. înlocuirea mătcilor bătrâne, iar raportarea, reînregistrarea sunt greu de gestionat atât de apicultor cât si de către asociaţii. Faţă de considerentele de mai sus ne exprimam convingerea că este necesar să privim în urmă cu luare aminte, să perfecţionăm sistemul de creştere, fără a complica şi mai mult munca de creşterea albinelor. Considerăm că este strict necesar de a interveni cu noi metode de evidenţiere, monitorizare pentru a nu deveni din crescători de albine sau organizatori ai crescătorilor de albine în roboţi ai hârtiilor şi a rapoartelor. O citire simpla cu cipurile, sau GPS ul ar fi de luat in seama, iar cei ce inca mai lobeaza prin institutiile de stat sa experimenteze prin documentare inainte de a spune NU. Pentru aceasta susţinem modificarea şi adnotarea Ord. 119/2011 şi a Ord. 246/2012 după cum urmează: Art. 1 Se completează cu: alin 2. În ROMÂNIA deţinerea şi creşterea albinelor, de către persoane fizice, PFA, II, IF sau SRL este supusă în mod obligatoriu sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, la asociaţia de profil apicol cu personalitate juridică judeţeană, registrul agricol şi medicul veterinar. alin 3 ,,Transportul familiilor de albine se va face în condiţii de securitate însoţite de documente care atestă: propietatea albinelor eliberat de Primărie prin documente de transport, adeverinţă de la asociaţie că este înregistrat. Art. 2 Litera e) se completează având textul întregit astfel - codul formei asociative – cod asociative cu personalitate juridică judeţeană, litera f. Se va completa la final ....,,stup/container standardizat” cu minim 8 rame cu puiet şi miere acoperite în întregime cu albine. litera g) pavilion apicol adăpost destinat pt. creşterea albinelor dotat cu stupi si/sau populat cu familii de albine, autorizat şi înregistrat la RAR. litera h) formă asociativă cu personalitate juridică judeţeana - asociaţie profesională de tip privat, fără scop lucrativ inregistrată în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor din Romania. ART II 1. Alin (2) al art. 3 va avea integrat Forma asociativă ,, cu personalitate juridică judeţeana” (nn) legal constituită....... Pct. 5, Art. 7 – 1.Vânzarea de familii de albine, roiuri se va face numai dacă acestea sunt identificate conform prezentului ordin, iar reprezentantul legal al asociaţiei confirmă tranzacţia printr- o cerere de solicitare din parte apicultorului înregistrată la asociaţie de vanzare material biologic cu cel puţin 5 zile lucrătoare. 2. Cumpărarea de familii de albine, roiuri se va face numai de la apicultorii înregistraţi într – o asociaţie cu personalitate juridică judeţeană cuprinşi în sistemul unic de identificare a stupinelor şi stupilor, fiind obligati să anunţe îm maxim 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative pentru a primi numerele de identificare. 3. În cazul morţii familiei de albine apicultorul anunţă în termen de maxim 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative şi medicul veterinar de zonă. Plăcuţele de identificare se preiau şi se gestionează de forma asociativă într – un registru special. La constituirea de noi unităţi biologice de sine stătătoare de către apicultor plăcuţele se redistribuie printr – o nouă cerere. Alin. 3 ,,În cazul.......” din propuneri rămâne integral aşa cum a fost formulat, fiind notat cu nr. 4 Art. 8 după alin. (4) se va introduce un nou paragraf: alin. 5. Asociaţiile cu personalitate juridică judeţeană prin reprezentantul lor legal au dreptul de control, verificare şi sesizare cu privire la existenţa şi transabilitatea materialului biologic. Alin. 6 apicultorul care nu face dovada înregistrarii în sistemul unic de identificare a familiilor de albine, efectuează vânzări de material biologic se sancţionează conform legislaţiei în vigoare. Alin 7. Asociaţiile raportează de 2 ori pe an în luna aprilie (1 – 15) şi în luna Octombrie (1 – 15) Anexa nr. 1 Cererea se impune a fi rectificată astfel: Se face adeseori confuzia intre cel ce cere ca persoană fizică şi inteprinderea sa ca PFA, II, IF, SRL. De fapt şi adeverinţele se dau pe Inteprindere, având pagină proprie în Reg. Agricol ca PFA...... Dupa Nume şi prenume, CNP vor fi introduse 2 rubrici: 1 cu PF, PFA, II, IF, SRL 2. se va insera CUI/CIF 1. Solicit acordarea numerelor de ordine pt. identificarea stupilor existenţi în stupina propie pentru un număr de .................... stupi, conform adeverinţei care atestă înscrierea în Reg. Agricol a .......... familii de albine aferente acestora,provenite din înmultirea proprie a a familiilor de albine. 2. Solicit acordarea numerelor de ordine pt. identificarea stupilor cupăraţi pentru stupina propie pentru un număr de .................... stupi, conform adeverinţei care atestă înscrierea în Reg. unic de identificare a stupinelor la nr..... ... din cadrul Asociaţiei ...........................................din loc..................... judeţul ..................având numerele de ordine...................................................................... 3. Solicit scoaterea din stupina propie pentru un număr de .................... stupi, având numerele de ordine pt. identificarea familiilor de albine .............................. ........................................................................................... vânduţi în loc............... jud. .............. la numitul................................................. cu domiciliul in loc............., judeţul....................... 4. Solicit scoaterea din stupina propie pentru un număr de .................... stupi, având numerele de ordine pt. identificarea familiilor de albine .............................. ........................................................................................... vânduţi în loc............... Anexa nr. 2 Centralizatorul se impune a fi complectat astfel: Coloana 9 ,,Numerele de ordine scoase din stupină” este necesară să fie subdivizată cu nr. de ordine aferente familiilor de albine vandute (9) şi nr. de ordine aferente familiilor de albine moarte (10). Materialul de mai sus poate fi supus controlului verificarilor si adnotarilor. In cazul ca pana maine dimineata nu sunt modificari esentiale il voi rimite la emitentii din MADR si APIA Bucuresti Ing. ISTRATIE DUMITRU Presedinte Asociatia Stuparul Banatean 13.06.2013
Nume Neagoe Ion-Gabriel
Data 2013-05-17
Comentariu Salut tuturor as fi interesat sa aflu ce necesita infiintarea unei linii mici de imbuteliere a mierii la diverse ambalajae?Colaborarea cu apicultori recomandati de ROMAPIS,pentru a avea un produs cat mai natural si in conformitate cu normele europene.Va multumesc respectuos si astept raspunsuri pe adresa mea de email. anemon_89@yahoo.com
Nume Constantin Dobrescu
Data 2013-05-10
Comentariu Hi Stefano. If you are looking for a beekeeping equipment shop in Bucharest I can recommend Apinatura (new name Happynatura), Hala Obor sector 2, Bucuresti, www.apinatura.ro and Apiroua, Calea Grivitei 164 (gura metrou Basarab), www.apiroua.ro.
Nume Stefano
Data 2013-05-10
Comentariu Hi, Good Evening Can anybody help me? I am look for a beekeeping shop in Bucharest. Thanks in advance. Stefano
Nume Boby
Data 2013-02-20
Comentariu Buna ziua, Scrisoare ROMAPIS privind impozitul in apicultura - catre cine este adresat ? In loc de date statistice ar fi mai pretioase niste idei constructive si in favoarea apicultorilor. Oricum apicultura va fi impozitata !
Nume dyta
Data 2013-01-12
Comentariu am un mercedes 814 omologat apicol poate sami spuna cine mai are camioane apicole daca plateste impozit la primarie si cat plateste
Nume Aurelia Chirila
Data 2012-12-09
Comentariu Buna ziua, Am lecturat parte din punctele dv. de vedere si am constatat ca suntem in situatia de a nu vedea padurea din cauza copacilor. Referitor la scrisoarea d-lui Fetea sunt doua aspecte de relevat, si anume 1. Anumite precizari, privind proiectul de lege, din scrisoarea d-lui Fetea sunt de fapt, puncte de vedere asupra carora s-a cazut de acord la MADR in data de 26.11.2012. 2. Aparitia unui numar mare de asociatii apicole este consecinta faptului ca, ACA prin Comitetul sau Director, nu a promovat activitati asociative, nepatrimoniale, in interesul apicultorilor, ci au confiscat patrimoniul ACA, pe care il gestioneaza in interese personale. Inca de pe vremea , cand Zorici era presedinte, ACA a inceput sa instraineze, cu incalcarea legii, terenuri si a deschis procese in contradictoriu cu filialele pentru a lua patrimoniul de la nivelul fiecarui judet, pentru a dispune domiile lor de ele si pentru a nu se cunoaste ce se intampla cu acesta. La ora aceasta ACA se judeca intr-un alt proces cu ACA din Romania-Filiala Judeteana Tulcea, solicitand revendicarea patrimoniului in contradictoriu cu filial, precum si evacuarea acesteia, desi a mai cerut acest lucru intr-un alt proces pe care l-au pierdut. Sa nu uitam si cum a ajuns dl. Fetea presedint, cand impreuna cu Zorici au interzis la alegeri, participarea unor membri ACA, ce indeplineau toate conditiile impuse de statut, oameni ce practicau apicultura la modul real si erau si cercetatori cunoscti. Deci, grijea dl. Fetea fata de apicultori, trebuie neglijata, pentru ca nu exista. Referitor la proiectul de lege, eu cred ca acesta trebuie lucrat cu calm si atentie, de catre persoane care se pricep la apicultura si care sa respecte structura unei legi, fara a se indeparta de la obiectul ei, care este acela de a proteja specia si a reglementa activitatea apicultorilor, astfel incat legea sa le fie un sprijin. Referitor la echipa MADR, eu consider ca activitatea acesteia a fost canalizata, vizibil, in sensul sustinerii apiculturii si apicultorilor, cu o participare corecta si necesara la targurile apicole, ce promovau produsele apicole si informarea apicultorilor. Sunt convinsa ca grupul de lucru v-a da o forma finala corecta, acestui proiect de lege, indiferent daca legea veche v-a fi corectata sau inlocuita. Important este sa se puna in discutie si patrimoniul ACA, ce apartine apicultorilor din toata tara, pentru ca ACA in 1958 la infiintare nu a avut acest patrimoniu. Cu tot respectul, Aurelia Chirila
Nume Mihai Roman
Data 2012-12-05
Comentariu Propunerea pe care am facut-o nu impune mutarea forumului si a paginii de prezentare pe alt server - este doar o varianta optionala! In schimb s-ar simplifica munca, eliminandu-se un forum, sectiunea interna devenind un subforum la cel existent, cu vizibilitate doar din partea grupurilor setate. Administrarea poate fi facuta in continuare de aceeasi echipa IT de la Eurohonig, pentru linistea celor care se tem de scurgeri de date. Pentru a putea vedea functionalitatea totala a forumului nou, e nevoie de inscriere, iar membrii din consiliul director sa se autentifice, conturile fiind create. Cum insa constat ca majoritatea este impotriva, perioada de testare va expira la data inchiderii votarii, subdomeniul romapis.apiardeal.ro fiind atunci sters, pentru a nu permite ca Google sa indexeze ambele versiuni.
Nume Mihail Apostolescu-Asociatia Apicola Valea Prahovei
Data 2012-12-05
Comentariu Propun folosirea celor doua forumuri in paralel pe o perioada pentru testare.Mai prietenos pare ca este forumul Apiardeal.
Nume Togan Ionel
Data 2012-11-27
Comentariu Pentru toti apicultorii din Romapis. La sedinta de la Bucuresti s-a hotarat sa se formeze un Comitet de discutii care sa hotarasca o forma finala si pe care sa o prezinte Ministerului. Conducerea ministerului ne-a precizat ca nu exista nici un termen si pana nu vom ajunge la o forma finala acceptata de majoritatea apicultorilor nu ii vor da drumul mai departe. Sa auzim numai de bine.
Nume dragos
Data 2012-09-22
Comentariu Buna seara
Nume ardel43
Data 2012-09-22
Comentariu Buna seara. Cum intram in partea privata a site-ului?
Nume ion cosofret
Data 2012-09-02
Comentariu va rog sa-mi spuneti ce acte sunt necesare pentru acordarea sprijinului de motorina pe cap de familie de albine
Nume iSTRATIE DUMITRU
Data 2012-08-07
Comentariu CONSTITUIREA CAMERELOR AGRICOLE Este o tema de actualitate acum in Romania. Apicultorii nu trebuie sa lipseasca. De aceea propun ca sa fie desemnata CONDUCEREA ROMAPIS de a fi prezenta la metodologia de organizare. La conducerea MADR au loc negocieri de alcatuire a comisiei nationale din care sa faca parte si ..... Va rugam sa fie mobilizati apicultorii din tara pt. a fi printre cei ce vor face parte din Camerele Agricole - Legea 283. Va rugam sa faceti propuneri pt. persoana din conducerea Romapisului care sa reprezinte la minister interesele apicultorilor la nivel national, Domnul Secretar de Stat GHEORGHE ALBU este persoana ce se ocupa cu organizarea. Ing. ISTRATIE DUMITRU
Nume ana
Data 2012-05-28
Comentariu Vrem si noi sa vedem buletinele analizelor efectuate pe mierea din comert. Multumim. Nu intelegem de ce nu le faceti publice. Cu stima, Ana
Nume Istratie Dumitru
Data 2012-05-09
Comentariu Asociatia Stuparul Banatean detine AUTORIZATIA pentru desfasurarea cursurilor de pregatire si instruire in meseria de APICULTOR. Se fac inscrieri pe toata perioada anului, iar cursurile se desfasoara dupa ce se apicultorii sunt asociatii in 2 grupe de lucru si pregatire, incepand de la miim 28 la 56 si peste. Actele necesare> BI/CI - Diploma calificare mai mare de 8 clase, - Adeverinta de la medicul de familie, - Cerere completata catre asociatie, - Prima taxa de 250 lei, - Se primeste prima Carte de apiterapie, La finalizarea cursului se achita a doua taxa de 300,0 lei - Se primeste a doua carte Plante Medicinale de la A la Z - Se primeste 1 pomisor de Evodia, - Se da consultanta gratuita in intocmirea documentatiei pt. P.N.A. - Se da consultanta gratuita pentru pregatirea dosarului in vederea efectuarii proiectului pe Masura 141 si 112. PUTEM ASIGURA ACEEASI LOGISTICA SI PENTRU APICULTORII DIN ALTEE LOCALITATI PRESEDINTE ISTRATIE DUMITRU dumitruistratie@yahoo.com tel 0746351192
Nume Istratie Dumitru
Data 2012-05-09
Comentariu A aparut ghidul solicitantului pt. Masura 141. Sesiunea incepe la 15 Mai 2012 si se termina la 30 iunie. Tinerii au puctaj MARE 30.
Nume zoltan k
Data 2012-01-07
Comentariu Informatii putine si depasite . Ar trebui o reactualizare din timp. Defavorizarea apare din cauza lipsei de informatii, sau aparitia lui cind nu mai are nici o valoare,sintem iesiti din termenele stabilite.
Nume Gh Dobre
Data 2011-12-31
Comentariu Apicultura este in atentia Parlamentului European iar Federatia Asociatiilor Apicole din Romania Romapis doreste sa constientizeze autoritatile de necesitatea si importanta acestei indeletniciri. Deoarece avem greutati in accesarea Programelor Europene si in unele situatii apicultura este defavorizata fata de alte sectoare, va rugam sa postati pe forum greutatile intampinate pentru ca Federatiea sa le poata sesiza organelor competente. Va doresc un an nou fericit, cu sanatate, prosperitate si bucurii.
Nume Dumitru Vasile
Data 2011-12-13
Comentariu Acum se fac cererile ptr.decontarea motorinei,21euro/tona si o tona de motorina la aproximativ 70 stupi,deci primim cam 90 lei pe pavilion intr-un an,putin de tot,nu se merita sa alergi dupa hirtii,foi de drum stampile de la primarii ptr.90 lei
Nume sarma eugen
Data 2011-09-13
Comentariu Cred ca decontarea la motorina este bine sa se faca individual si nu pe grupe de apicultori.Putem discuta mult pe marginea acestui subiect.Poate la o intalnire cu mai multi membrii se va pune in discutie si acest SUBIECT.
Nume Dobre Gheorghe
Data 2011-08-28
Comentariu Pentru a putea beneficia in mod eficient de subventia la motorina trebuie sa propunem decontarea acestea prin asociatie pe grupe de apicultori (asa cum de alfel se face deplasarea in pastoral) si nu individual. Decontarea individual pe fiecare apicultor inseamna multa birocratie si sume foarte mici.
Nume Daniel MARGUTA
Data 2011-08-25
Comentariu Buna ziua, Reprezin asociatia APIS MOLD din Iasi si as vrea sa va intreb daca a aplicat cineva pentru subventia la motorina (sau la carburant) in anii anteriori. Vem mai multe informatii despre cum se procedeaza pentru aceasta subventie si daca e valabila si pentru apicultori. Va multumesc!

Politica de confidențialitate
  Politică confidențialitate   Politică cookies   Contact   Disclaimer   Opinia ta ©Copyright Eurohonig